Scarlett Johansson backs Sodastream despite Israeli boycott