سائقي التكسي العمومي يعتصمون امام رئاسة الوزراء

Published: September 3, 2012 GMT

After taxi drivers threatened to revolt against petrol price hikes, King Abdullah was forced to override his government to keep the peace.
سائقي التكسي العمومي يعتصمون امام رئاسة الوزراء
Title: سائقي التكسي العمومي يعتصمون امام رئاسة الوزراء View Count: 146
Upload Date: September 2nd, 2012 - 16:38 GMT Rating:
Send Mail