qatar-stands-qatar-despite-80-million-bribe-985644 .shtml