HH Sheikh Hamdan bin Rashid Al Maktoum chairs AGM at DUBAL