Sheikh Nahayan Bin Mabarak Al Nahayan inaugurates DWC High School