Saudi Arabia proposes to raise oil output, OPEC to take decision next month