Saudi Arabia: Religious tourism set for 20% annual growth