U.S. starlet Daryl Hannah slams UAE's 'fake culture'