Somaya Al Khashab let herself go? Hell to the no!!