Fresh blow to Gaddafi: Oil minister flees to Tunisia