Deadly ambush on Syria - Lebanon border as Brahimi in Damascus