Egyptian army's Sinai offensive kills nine militants