Egypt: Tantawi to keep defense portfolio in next government