Lebanon: Fire exchange in Tripoli amid anti-Syria protest