Report: Shafiq leaves Egypt corruption investigation opens