Syria: Clashes around presidential palace in Lattakia