Sheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum pays visit to Khalaf Al Habtoor