Shaikh Salman bin Ibrahim Al Khalifa wins AFC presidency